มร.ชม. รับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลกระทงยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560

สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ

ขบวนกระทงใหญ่ มร.ชม. รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงยอดเยี่ยม 2560

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเดินขบวนในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้ส่งขบวนกระทงใหญ่เข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จขึ้นทรงราชสืบราชย์สันตติวงศ์ 

อบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักแม่กองธรรมสนามหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จัดการอบรมก่อนสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบธรรมศึกษา ที่จะมีขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาจากทุกคณะ กว่า 120 คนเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ในกิจกรรม “ต่ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ 6 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยการเข้าร่วมจุดผางปะตี๊ดบริเวณ ประตุช้างเผือก-แจ่งศรีภูมิ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในการแสดงฟ้อนบูชาเมือง ของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่าย บริเวณแจ่งศรีภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล “ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๘” จำนวน ๔ ท่าน

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 37