ประชุมกรรมการจัดทำหนังสือ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ

13615167_661985087290564_863620230723172635_n

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมคณะกรรมการกองบรรณาธิการ “เจ็ดทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรม : ตามรอยพระยุคลบาท เรื่อง ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตวัฒนธรรม” เพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ 7 ทศวรรษ แห่งการครองสิริราชสมบัติ เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 2 อาคารเทพรัตนราชสุดา