จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 4

 

12274572_554856841336723_5221963481269399444_n

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ และอาจารย์วาทินี คุ้มแสง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมงาน “ต๋ามผางปะตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ครั้งที่ 4 สืบสานประเพณียี่เป็ง 2558” ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เวลา 18:00 น. มีการเทศน์อานิสงค์ผางปะตี๊ด หลังจากนั้นนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ยังมี นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่กว่า 26 ชุมชน วัด สถาบันการศึกษา ภาคีเครือข่ายฟื้นบ้าน ย่านเวียงเชียงใหม่ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบูชาบรรพกษัตริย์ที่ได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ และเป็นการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือ ความสามัคคีของคนในชุมชน และป้องกันรักษาเมืองเชียงใหม่ ลดปัจจัยเสี่ยงจากการจุดโคมไฟ และประทัด ภายในงาน มีการฟ้อนเทียนจากกลุ่มเยาวชน 100 กว่าคน ซึ่งได้รับการฝึกซ้อมโดย คุณเมษยา เสมอเชื้อและคณะ จากชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เวลา 19:00 น.มีการจุดผางปะตี๊ดพร้อมกัน จำนวนกว่า 35,5000 ดวง รอบคูเมืองด้านในแจ่งเมืองทั้ง 4 แจ่งและประตูเมืองทั้ง 5 ประตู โดยมีนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆร่วมกิจกรรมตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในครั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราก็ได้ส่งนักศึกษาจากทุกคณะประมาณกว่า 200 คน เข้าร่วมรับผิดชอบจุดผางปะตี๊ด ตั้งแต่บริเวณประตูช้างเผือกจนถึงแจ่งศรีภูมิ ซึ่งบริเวณจุดนี้มีการฟ้อนเล็บจากนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมคอยฟ้อนเล็บต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความสวยงาม โดยมีอาจารย์ภูเดช แสนสา คุณวราภรณ์ โยธาราษฏร์และนายกสโมสรองค์การนักศึกษากลางของมหาวิทยาลัยฯเป็นผู้ดูแล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนั่งรถรางชมความงามของดวงไฟผางปะตี๊ดและโคมไฟรอบคูเมืองซึ่งเป็นบรรยากาศที่งดงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก