อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานกฐิน

12243580_551493808339693_6938188685539785220_n

 

 

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการร่วมงานทอดกฐินสามัคคีสร้างศาลาบาตร วัดแม่สาหลวง ต.แม่สาอ.แม่ริม เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมี มีนายก อบต.แม่สา คณบดี ผศ.ดร.สมบัติ สิงหราชเป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรพินทร์ ศิริบุญมา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี และตัวแทนจากหลายหน่วยงาน ให้เกียรติร่วมงาน