ร่วมการประชุมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์

15193513_728586650630407_318411107663157145_n

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร