มุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าเยี่ยมคารวะแสดงมุทิตาจิตแด่ ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส ประธานเครือข่ายเจ้านายฝ่ายเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบปีที่ ๘๘ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่านเจ้าชูศรี สิโรรส จงประสพแต่ความสุข มีอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ลูกหลานชาวเชียงใหม่ตราบนานเท่านาน