มุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)”

2 มีนาคม 2560  รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี และ อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยสำนักฯ เป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตและร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง (รองสมเด็จ) พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่ “พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)” ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ประธานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านศีล ๕ หนเหนือ โดยมีพระเดชพระคุณท่าน “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม)”เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ท่ามกลางพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก