ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วม กิจกรรมอบรมวิทยากรแม่ไก่ “การประดิษฐ์ดอกดารารัตน์” ซึ่งเป็นดอกไม้จันทน์ที่จะนำไปถวายเป็นพระราชกุศลในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

  • อาจารย์ บุคลากร วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่
  • นักศึกษา วันพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หรือ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่

ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา โทร ๐๕๓ ๘๘๕๘๘๐

 

ใบสมัคร

ใบสมัครอบรมดอกดารารัตน์-นักศึกษา
ใบสมัครอบรมดอกดารารัตน์-อาจารย์-บุคลากร