นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร”

นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ปาฐกถา หัวข้อ “ตำรับยาบำรุงร่างกายในคัมภีร์ตำรายาสมุนไพร” ในงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท วันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ เพื่อสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านการรักษาโรคและการใช้ยาสมุนไพร