โครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9”

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9” ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 800 คน และร่วมกันประดิษฐ์ดอกดารารัตน์กว่า 3,000 ดอก โดยผู้ที่สนใจเรียนรู้และประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ สามารถเข้าร่วมที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดทำดอกดารารัตน์ ณ อาคารเทพรัตนราชสุดาในระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2560 – 4 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

ภาพกิจกรรม