มุทิตาจิตท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๔ ปี

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาส รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๔ ปี โดยมีพระเดชพระคุณท่าน พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน พร้อมประกอบพิธียกช่อฟ้าศาลาของวัด เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด ท่ามกลางพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา