มุทิตาจิต พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ “พระธรรมเสนาบดี ” รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร

วันศุกร์ ที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ (รองอธิการบดี)และ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ (ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม) เข้ากราบมุทิตาจิต พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณ “พระธรรมเสนาบดี ” รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดดอยสุเทพราชวรวิหาร เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ครบ ๖๘ ปี ๔๘ พรรษา