ร่วมงานเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ”

 

อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผุ้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่…ศิลปาชีพ” ในวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยมีกำหนดจัดแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 – 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่