ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานก๋วยสลากภัต ณ วัดเชตุพนศึกษา มุทิตาจิตหลวงพ่อท่าน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ปี ๕๓ พรรษา

วันศุกร์ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพตานก๋วยสลากภัต ณ วัดเชตุพนศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีท่าน พระครูใบฎีกาสมพร โอภาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) เมตตารับมอบและอนุโมทนาบุญ หลังจากนั้นเวลา ๑๐.๓๐ น. ได้เข้ากราบมุทิตาจิตหลวงพ่อท่าน พระครูอดุลสีลกิตติ์ เจ้าคณะตำบลหายยา เจ้าอาวาสวัดธาตุคำ เนื่องในงานทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๓ ปี ๕๓ พรรษา ณ วัดธาตุคำ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่