มุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตัวแทนมหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิต พระเดชพระคุณท่าน พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในโอกาสครบรอบคล้ายวันเกิด อายุวัฒนมงคล ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา โดยท่านได้มอบทุนการศึกษาให้กับพระนิสิต นักเรียน โรงเรียน องค์กรการกุศล ท่ามกลางคณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่