โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบดอกดารารัตน์ 1,199 ดอก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับมอบดอกดารารัตน์ ดอกไม้จันทน์พระราชทาน สำหรับทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 1,199 ดอก ที่ทางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รวมถึงนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกันประดิษฐ์ขึ้น เพื่อร่วมโครงการของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการ “ราชภัฏรวมใจประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9” สำหรับรวบรวมส่งมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีต่อไป ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่