ต๋ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง ปีที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาจากทุกคณะ กว่า 120 คนเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ ในกิจกรรม “ต่ามผางประตี๊ด ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ 6 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 – 22.00 น. โดยการเข้าร่วมจุดผางปะตี๊ดบริเวณ ประตุช้างเผือก-แจ่งศรีภูมิ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับเครือข่ายทางด้านวัฒนธรรมในการแสดงฟ้อนบูชาเมือง ของนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม และเครือข่าย บริเวณแจ่งศรีภูมิ