ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารเรียน โรงเรียนบาลีสาธิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มจร. โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่าน นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งอาคารดังกล่าวได้รับการอุปถัมภ์การก่อสร้างโดย บริษัทศรีสุทโท บิ๊ก จำกัด ธ.กรุงศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดโชติกุลสุวรรณาราม(หมูบุ่น)