ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561  อาจารย์ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผุ้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก CMRU Photo Activities