เข้าร่วมพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561 สำนักศิลปะและ​วัฒนธรรม​นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธียอสวยไหว้สา พระญามังราย ประจำปี 2561 ร่วมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมขบวนแห่และแสดงดนตรีป๊าดเมืองล้านนา ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่