โครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำคณะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒ อันประกอบด้วย นายศรัณย์กร อุษา นายเกียรติศักดิ์ ไชยเมืองชื่น และนายโสภณวิชญ์ บุญวิเทียน เข้ากราบนมัสการพระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อรับฟังโอวาทและกราบขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นระยะเวลา ๑ ปี