ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

ขอเชิญร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม จากสำนักศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ในวันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการนำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยนแนวความติด และวิธีการดำเนินงานด้านวิชาการ การบริการวิชาการและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร . 053-943625 053-943637

ลงทะเบียนสัมมนาวิชาการ