ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เข้าเยี่ยมชม

14581484_700252043463868_4895929051460224838_n-1

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 คุณกุสุมา ตันจำรัส ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบุรี เข้าเยี่ยมชมสถาบันล้านนาศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ