โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

โครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จัดโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ.) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้ฝึกปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา โดยเมตตาจากพระวิทยากร พระครูสมุห์ชานนท์ ขนฺติธมฺโม วัดป่าดาราภิรมย์ และฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินจงกรม โดยเมตตาจากพระวิทยากร พระครูใบฎีกาไพรวัล จิรชโย วัดป่าดาราภิรมย์ รวมถึงได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายธรรมะพิเศษ โดยเมตตาจากพระวิทยากร พระสุวรรณเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อีกทั้งได้ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นับเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้เกิดสติสัมปชัญญะและปัญญา จิตใจสงบเป็นสมาธิ เสริมประสิทธิภาพในการทำงาน การศึกษาเล่าเรียนและการทำกิจทุกอย่างให้ราบรื่นขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนยังได้รับมอบเกียรติบัตรจาก พระราชวิสุทธิญาณ อีกด้วย

ภาพ : นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม / นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ข่าว : นางสาววัชราวรรณ กันทา นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม