พิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด (สกิทาคามี) ในพิธีหล่อเทียน สูมาธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางแผ่นเทียน และร่วมหลอมแผ่นเทียนที่ได้จากการถวายเป็นพุทธบูชาของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์สำนักต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้เทียนจำนวนทั้งสิ้น 9 เล่ม และจะนำไปถวายยังวัดกู่เต้า และวัดเชียงโฉม (เจดีย์ปล่อง) ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 นี้

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม