ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มุทิตาจิต“พระครูวิสิฐศีลาภรณ์”

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ ผู้ได้รับเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ๒๕๕๖ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี โดยมีพระเดชพระคุณ พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธาน โดยมีพระราชาคณะพระเถระและคณะสงฆ์ร่วมในพิธี ท่ามกลางการร่วมงานของคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่