ขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด การออกแบบคาแรคเตอร์น้องใบลาน น้องพับสา และภาพถ่ายเชิงวัฒนธรรม “วิถีล้านนาคุณค่าคู่ควรเมืองมรดกโลก” ในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” จากภายในวันที่ 10 มกราคม 2562 เป็นวันที่ 20 มกราคม 2562 เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้หากท่านต้องการสมัครเข้าร่วมการประกวด สามารถอ่านหลักเกณฑ์ และเข้าร่วมการประกวดได้ที่เว็บไซต์ http://www.culture.cmru.ac.th/khuangpaya