ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม พิธีสระเกล้าดำหัว อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ในวันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จตุราคาร

ดูแบบเต็มจอ