ประชุมหน่วยงาน ครั้งที่ 7/2559

14568051_700256520130087_6948383138664281756_n

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการประชุมหน่วยงานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2559 เพื่อจัดเตรียมกิจกรรม โครงการต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น และร่วมกันต้อนรับบุคลกรใหม่ นายอนุชิต ณ สิงห์ทร ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา