ประกาศเลื่อนการรับสมัครการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์”

ประกาศเลื่อนการรับสมัครการประกวดในงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์” เป็นวันที่ 10 มกราคม 2563 โดยสามารถสมัครได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

และสามารถอ่านรายละเอียดการสมัครและหลักเกณฑ์ได้ที่ http://www.culture.cmru.ac.th/khuangpaya