รายชื่อผู้เข้าร่วมประกวดนิทรรศการผลงานเชิงวัฒนธรรมและงานนวัตกรรมประยุกต์ด้านศิลปวัฒนธรรม

ระดับมัธยมระดับอุดมศึกษา
ที่ชื่อทีม/โรงเรียนชื่อ-สกุลหัวข้ออ.ที่ปรึกษา
1โรงเรียนแม่แจ่มนางสาววิภาพร เจริญใจจากเส้นด้ายด้วยลายศิลป์ ชูวัฒนธรรมท้องถิ่นบนลายผ้า สืบฮีตฮอยผญ๋า เพิ่มคุณค่าด้วยเทคโนโลยี
2โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่นาย กรกช ไชยวงค์เก๊าดอกภูมิผญา
3ละอ่อนสองแคว
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
นางสาวธัญจิรา เจริญกุลภาษาล้านนา ภูมิผญ๋าคนเมืองนายณัฐพงศ์ โพธิวงค์
4สาวเรยีนา
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
นางสาวฐิติรัตน์ เดชศรีสุวรรณ์ฅนเมือง กับ น้ำเมี่ยงนายสุทธิพงษ์ สุขมัย
5Dara Happy Life
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
นางสาวพัชริญา อมรศรีสัจจะวิถีไตลื้อ วิถีไทยในชีวิตนายประดิษฐ์ ญานะ
6ศิลป์สร้างสรรค์ ศส.ชม.
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นายเอกพัตร ส่างมุ้งศิลป์สร้างสรรค์ สู่วิถีชาติพันธุ์ครูสไบทิพย์ ตั้งใจ
ที่ทีม/สาขาวิชาสถาบันการศึกษาชื่อ-สกุลหัวข้ออ.ที่ปรึกษา
1สารสนเทศศาสตร์ ปี 3มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางสาวนิจ นิรันดร์ตุงล้านนา
2ศิลปศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
3ญี่ปุ่นในความเมียง (สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น)มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางสาวพิมพ์นภา ชัยชนะความเชื่อล้านนา จากกระดาษ
สู่เครื่องรางญี่ปุ่น
อาจารย์กรุณา กลจักร์วงค์ษา
4CMU YIMCHAENG (CMU ยิ้มแฉ่ง)มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นางสาว ศุภรัตน์ ยิ้มแฉ่งการสร้างสรรค์งานภาพพิมพ์แกะไม้ด้วยวัสดุล้านนาอาจารย์ไตรรัตน์ ศรีบุรินทร์ 053944848 0878564218
5ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางสาว Zixiu Liสวยดอก สัญลักษณ์แห่งความศรัทธา ในล้านนาวิถีอาจารย์ชิดธิณัฐ คอมแพงจันทร์ 0866359379
6ครูน้อยรวมมิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นางสาวพรฟ้า นพมาศนิรันดร์ข้าวเบอะครูน้อยอาจารย์ คะเณยะ อ่อนนาง
083-5820941