“ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายพื้นบ้านล้านนา” ในโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนา ประจำปี ๒๕๖๓

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์สืบสานประเพณีสงกรานต์ และรณรงค์การแต่งกายพื้นบ้านล้านนาประจำปี ๒๕๖๓

  • การประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ “ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมใจแต่งกายพื้นบ้านล้านนา” ส่งคลิปเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
  • การแข่งขันทำ “ขนมจีนน้ำเงี้ยวพร้อมกองเชียร์” “ลาบพื้นเมืองพร้อมกองเชียร์” สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๖.๐๐ น.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีโอกาสได้แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจในการคิดและผลิตสื่อดีออกสู่สังคม ในการรณรงค์ให้เกิดการแต่งกายพื้นบ้านล้านนา โดยการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การประกวด ดังไฟล์แนบด้านล่างนี้

หลักเกณฑ์การประกวดคลิปวิดีโอแบบฟอร์มใบสมัคร การประกวดคลิปวิดีโอ
ดูแบบเต็มจอ
ดาวน์โหลด: vdo-contest-2563-rules
ดาวน์โหลด: 4, ขนาด: 125.2 KB
ดูแบบเต็มจอ
ดาวน์โหลด: vdo-contest-2563-app
ดาวน์โหลด: 3, ขนาด: 67.7 KB

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทร ๐๕๓-๘๘๕๘๙๙ ๐๘๙-๗๕๕๕๖๕๔ ๐๕๓-๘๘๕๘๖๐