เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชานาฏ   สิตานุรักษ์  หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวปนัดดา  โตคำนุช เจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ ่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปีพุทธศักราช 2563  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563  ณ ห้องประชุมเมแฟร์ แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดยมี นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ  และนางรวีวรรณ ภูริเดช  เลชาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดประชุม
     นอกจากการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้แล้ว ยังมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนผลการดำเนินงานของ สผ. และเครือข่ายแล้ว ในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 600 คน