ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓”

ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ดูแบบเต็มจอ
ดูแบบเต็มจอ