ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔”

ขอเชิญร่วมส่งประวัติและผลงานบุคลากรผู้มีผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเป็น “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔” ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓