[ขยายเวลารับสมัครจนถึง 6 มี.ค. 63] รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการครูอาสาในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ประจำปี 2563-2564

ด้วยวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นวัดที่ได้จดทะเบียนเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่มีประชาชนมาปฏิบัติธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และบำเพ็ญบุญกุศลตามประเพณี  มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การแสดงนาฏศิลป์ไทย-ล้านนา และดนตรีไทย-ล้านนา เป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้ยุวชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา  ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและประเพณีไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ

1 2 3 4 5 51