ร่วมงาน ดารานิทรรศน์ ณ พระตำหนักดาราภิรมย์

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาววราภรณ์ โยธาราษฏร์ ร่วมงานเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “ดารานิทรรศน์” และพิธีทำบุญวันคล้ายวันประสูติ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี

ร่วมโครงการ “ปลูกลานปลูกหมาก ฝากร่มเงาไว้ในลานวัด”

เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดร.ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศูนย์ใบลานศึกษา และคุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ร่วมโครงการ “ปลูกลานปลูกหมาก ฝากร่มเงาไว้ในลานวัด”

โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้าล้านนา และ หลักสูตรการทำลูกประคบสมุนไพรและยาหม่องสมุนไพร ณ โรงเรียนชุมชนตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

โครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน อ.แม่แจ่ม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง อาจารย์ ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ รองผู้อำนวยการ และคณะบุคลากร พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน ได้ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงล้านนา ณ เทศบาลตำบลท่าผา อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ มุทิตาจิต“พระครูวิสิฐศีลาภรณ์”

เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ามุทิตาจิตท่าน “พระครูวิสิฐศีลาภรณ์” เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ ผู้ได้รับเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ๒๕๕๖ เนื่องในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕๕ ปี

1 2 3 4 68