ร่วมจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียใหม่ ร่วมจัดผามนิทรรศการในงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “กว่าจะมาเป็นคัมภีร์ใบลาน” โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิด และจัดนิทรรศการให้ความรุ้

โครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2561 (เปลี่ยนแปลงกำหนดการอบรม)

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมปรึกษาหารือรูปแบบริ้วขบวนกระทงใหญ่เพื่อเข้าร่วมการประกวดในประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ ชั้น 1 อาคารเทพรัตนราชสุดา

1 2 3 4 5 74