การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม การเสวนาและนำเสนอข้อมูลการสำรวจคัมภีร์ใบลาน วัดปากเหมือง ต.ขัวมุง อ.สารภี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานสำรวจ ทำทะเบียน ถ่ายภาพ และห่อผ้าคัมภีร์ใบลานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 45 คน เข้าเยี่ยมชมเรียนรู้ เรื่องประวัติหลวงอนุสารสุนทรและกลุ่มชาติพันธ์นล้านนา โดยมีคุณ โสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายและให้การต้อนรับ

โครงการธรรมศึกษา ประจำปี 2561

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ เข้าอบรมและสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก สมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักฯ ครั้งที่ 4/2561

สำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4/2561 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. เพื่อปรึกษาหารือในการบริหารงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

1 2 3 4 5 68