Digital Collections of Manuscripts

Digital Collections of Manuscript

          ฐานข้อมูลนี้ป็นการรวบรวมภาพถ่ายดิจิทัลคัมภีร์ใบลาน พับสาและเอกสาร อักษรตระกูลไทจากสถานที่ต่างๆในพื้นที่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวิน (ภาคเหนือของไทยภาคตะวันออกของเมียนมาร์ภาคใต้ของจีนและภาคเหนือของลาว) ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมอักษรไท คือมีการใช้อักษรไทยวน ไทลื้อ ไทขึ้น ไทใหญ่ ไทเหนือ และลาว เพื่ออนุรักษ์เผยแพร่องค์ความรู้ท้องถิ่นให้สะดวกต่อการศึกษาและค้นคว้าของนักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถดูตัวอย่างต้นฉบับและขอใช้บริการฉบับเต็มได้โดยติดต่อกับผู้ดูแลฐานข้อมูล

สถิติของฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลเอกสารโบราณ อัพเดทล่าสุดเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 15:25:26

495

จำนวนเอกสารโบราณ

ดูเพิ่มเติม

พ.ศ. 1283

เอกสารโบราณที่เก่าที่สุด

ดูเพิ่มเติม

ปารมี วัดอินทบุปผาราม เมืองเชียงตุง

เอกสารโบราณที่มียอดวิวมากที่สุด

ดูเพิ่มเติม

ชนิดของเอกสาร

ประเภทภาษา

ประเทศที่จัดเก็บ

สภาพเอกสาร

หมวดหมู่

ปี

ประเภทอักษร