รายนามเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา

ข้อมูล
1
ถึง
10
ของ
213
ปี 2565

card image

นายอุทัยย์ กาญจนคูหา

สาขาศิลปะ

ด้านหัตถกรรม

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายอุทัยย์ กาญจนคูหา

ที่อยู่: 10 หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 084-9999125

ปี 2565

card image

นายอัญเชิญ โกฏแก้ว

สาขาศิลปะ

ด้านทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายอัญเชิญ โกฏแก้ว

ที่อยู่: 42 หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังวหัดเชียงใหม่ 50170

หมายเลขโทรศัพท์: 081-8828584

ปี 2565

card image

นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา

สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายดนัย สังขทัต ณ อยุธยา

ที่อยู่: 137 หมู่ที่ 3 บ้านบ่อแฮ้วแลนด์วิว ซอย 2 ถนนลำพูน - ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 081-9513373

ปี 2565

card image

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดงคร่าว จ๊อย และเพลงซอพื้นเมือง

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายขวัญชัย สุรินทร์ศรี

ที่อยู่: 45/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 065-9644990

ปี 2565

card image

นายภูเดช แสนสา

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2565

card image

นายภูเดช แสนสา

ที่อยู่: 45/5 ซอย 3 เจ้าพ่อขุนน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านนาตุ้ม ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 541150

หมายเลขโทรศัพท์: 080-8546237

ปี 2564

card image

พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ด้านวรรณกรรมล้านนา

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2564

card image

พ่อครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

ที่อยู่: 234 / 2 หมู่ 2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

หมายเลขโทรศัพท์: 081-8847061

ปี 2564

card image

ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง

สาขาศิลปะ

ด้านทัศนศิลป์

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2564

card image

ผศ.สุรสิทธิ์ เสาว์คง

ที่อยู่: 126 / 7 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

หมายเลขโทรศัพท์: 053-217656 081-8858454

ปี 2564

card image

พ่อครูวิเศษ บุญนนท์

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดง (การดนตรี)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2564

card image

พ่อครูวิเศษ บุญนนท์

ที่อยู่: 147 / 3 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

หมายเลขโทรศัพท์: 081-2871453

ปี 2564

card image

พ่อครูทรงชัย สมปรารถนา

สาขาศิลปะ

ด้านการแสดง (เจิงฟ้อน เจิงฟัน)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2564

card image

พ่อครูทรงชัย สมปรารถนา

ที่อยู่: 107 / 141 หมู่บ้านจินดาวิลล่า ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140

หมายเลขโทรศัพท์: 064-6413162

ปี 2564

card image

พ่อครูเจริญ มานิตย์

สาขาศิลปะ

ด้านทัศนศิลป์ (จิตรกรรมฝาผนัง)

เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ปี 2564

card image

พ่อครูเจริญ มานิตย์

ที่อยู่: 65 หมู่ 6 ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

หมายเลขโทรศัพท์: 089-9542302 084-1574342

ข้อมูล
1
ถึง
10
ของ
213