สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดในขบวนพาเหรด ๑๐๐ ปี CMRU Carnival

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดในขบวนพาเหรด ๑๐๐ ปี CMRU Carnival

เชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประกวดในขบวนพาเหรด ๑๐๐ ปี CMRU Carnival

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญชวนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ส่งขบวนพาเหรด ภายใต้แนวคิด “๑๐๐ ปี CMRU สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” เข้าร่วมประกวดในขบวนพาเหรด ๑๐๐ ปี CMRU Carnival ในวันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เส้นทาง จริงใจเซ็นทรัลเชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โทร ๐๘๘-๑๓๗๘๓๑๙ หรือ ๐๖๕-๔๗๒๒๕๕๙ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”