สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพ พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

ร่วมบูชาแผ่นเทียน
ตามจิตศรัทธาตั้งแต่วันที่ ๓-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และพิธีหล่อเทียน วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ ลานด้านหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗)

พิธีถวายเทียน
ร่วมเป็นเจ้าภาพเทียนพรรษาและเครื่องอัฐบริขารเพื่อน้อมถวายยังวัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ วัด

  • เทียนพรรษา ๑,๙๙๙ บาท
  • ผ้าไตรจีวร ๙๙๙ บาท
  • สังฆทาน ๗๙๙ บาท
  • ผ้าอาบน้ำฝนและหลอดไฟ ๔๙๙ บาท
  • ตามจิตศรัทธา

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ติดต่อสอบถาม คุณดารารัตน์ ศิริลาภา
โทร ๐๘๙-๔๓๑๙๒๐๐

“อานิสงส์ของการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา เปรียบเสมือนแสงสว่างแห่งปัญญา
เจริญด้วยสติ ปัญญา อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ”

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”