สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

“สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. “สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราช…

“สายธารวิถีปัญญา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบกับนิทรรศการ การเสวนาวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2567 ณ ชั้น 1 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่ www.100years.cmru.ac.th

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”