สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว

วันจันทร์ - วันศุกร์: 8:30 – 16:30 น.

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2567

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2567

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเชิดชูเกียรติ เพชรราชภัฏ เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2567 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ เวทีกลาง จตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”