โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ

โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรม และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง