จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ”

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ”

จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการอบรมหัวข้อ “ความรู้และเทคนิคในการเป็นนักจัดรายการวิทยุ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวลักษณ์ สามแก้ว นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งผู้บริหารและบุคลากรจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดรายการวิทยุ “สานศิลป์ถิ่นล้านนา” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คลื่น FM ๘๘.๕ mHz ในวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างเวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยจะออกอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง