โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิต ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ องค์พระมหาธาตุเจดีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คติธรรม คุณธรรม นำชีวิต สู่ความสำเร็จ” โดยท่านพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร. รองเจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เจ้าอาวาสวัดพันแหวน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง