ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

ปฏิทินกิจกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

  • 13 พฤษภาคม (13.00 น.) ห้องประชุมสภา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ การคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2566
  • 15 พฤษภาคม (8.30-16.00 น.) ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือในการสำรวจข้อมูล ทุนทางวัฒนธรรมและความสนใจด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 21 พฤษภาคม (18.00-22.00 น.) วัดผาลาด กิจกรรมสืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย ขบวนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  • 29 พฤษภาคม (9.00-11.00) องค์พระมหาเจดีย์ กิจกรรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม
  • 29 พฤษภาคม (13.30-16.00) การอภิปรายเชิงวิชาการออนไลน์ เรื่อง Lanna Fusion Foodวิทยากร คุณมนัสวัฑฒก์ ชุติมา ผู้ช่วยผู้จัดการ โอลก์เชียงใหม่

ข่าวล่าสุด

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง