นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th International Conference on Language Culture and Society ASEAN-China 2024

  1. Home
  2. ข่าวสาร
  3. นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th International Conference on Language Culture a…

นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th International Conference on Language Culture and Society ASEAN-China 2024

เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 ดร.ดิเรก อินจันทร์ รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้ร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 4th International Conference on Language Culture and Society ASEAN-China 2024 (LCS ASIAN-China 2024) (ภาษา วัฒนธรรมและสังคม อาเซียน-จีน 2024) หัวข้อ “Self-Criticism, Prohibitions, Recommendations and Clarifications in the Colophon of Lanna Palm-leaf Manuscripts. (อัตวิพากษ์ ข้อห้าม คำแนะนำ และคำชี้แจง ในบันทึกท้ายเรื่องคัมภีร์ใบลานล้านนา) ณ โรงแรม Bingang International Hotel เมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

และในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ “The local wisdom on palm tree (Fan Palm, Talipot Palm) in Lan-Na Culture , Northern of THAILAND” (ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับ “ต้นลาน” ในวัฒนธรรมล้านนา) ณ ห้องประชุมหอสมุดเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา (Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture Library) มณฑลยูนนาน ประเทศจีน นอกจากนี้ยังร่วมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมกับหอสมุดเขตปกครองตนเองชนชาติไทสิบสองปันนา ในการดำเนินกิจกรรมวิชาการด้านเอกสารโบราณ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566

ข่าวล่าสุด

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่า วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ศิษย์ปัจจุบันทุกท่าน ร่วมงาน “คืนสู่เหย้าชาวดำ – เหลือง”

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง