ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารเทพรัตนราชสุดา

  1. Home
  2. ขออนุญาตใช้สถานที่อาคารเทพรัตนราชสุดา

ขั้นตอนการขออนุญาตใช้สถานที่

เช็คตารางการใช้งาน

เช็คสถานที่และวันเวลาที่ต้องการใช้งาน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

กรอกรายละเอียดแล้วนำส่งสำนักฯ

รอการยืนยันผล

การการยืนยันผลการขออนุญาต

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักศิลปะและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่

ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการ อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไป หากท่านต้องการเข้าสู่เว็บไซต์เดิมสามารถคลิกได้ที่ปุ่มด้านล่าง